bulgarianquotes:

Хората са толкова уязвими нощем. Копнеят да излеят душата си на всеки, който би ги изслушал. Имат желания, които не биха им минали през умът, когато слънцето осветява лицата им. 

bulgarianquotes:

Хората са толкова уязвими нощем. Копнеят да излеят душата си на всеки, който би ги изслушал. Имат желания, които не биха им минали през умът, когато слънцето осветява лицата им.